ABF Örebro Län

ABF är Sveriges största studieförbund. Vi finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.
Varje år deltar 750 000 personer i ABF:s cirkel- och kursverksamhet, nära 700 000 besöker våra föreläsningar och över två miljoner tar del av musik- och teaterverksamheten.
ABF består centralt av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med samarbetsavtal. Dessutom har vi drygt 100 medlemsföreningar lokalt i Örebro län. ABF är partipolitiskt obundet, men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen.